KLUTHE DURANER
   

Kurumsal


POLİTİKAMIZ

  KLUTHE DURANER A.Ş. olarak üretimini yapmış olduğumuz yüzey işlem kimyasalları, özel proses kimyasalları ile metal işleme kimyasallarının depolanması, satışı alanında faaliyet gösteren Türk-Alman Ortaklı şirketimizin kurumsal itibarının korunması ve yükseltilmesi amacıyla kalite anlayışından ödün vermeden hizmet ve ürün kalitemizi arttırmak, yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde çevre ve çalışan sağlığını korumak politikamızdır. Ayrıca KLUTHE DURANER A.Ş. olarak,


 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayış içinde, müşteri memnuniyetinin en üst düzeye taşınmasını sağlamayı,

 • Tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı sistemimizin bir parçası olarak görüp iş birliği içinde çalışmayı,

 • Tüm faaliyetlerimizde uyulması gereken yükümlülükler, yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara ve standartlara uymayı

 • Entegre Yönetim Sistemimizin ilgili standardların gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

 • İş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini dikkate alarak ve riskleri yöneterek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı,

 • Faaliyetlerimiz kapsamında firmamızda bulunan çalışanlarımız, taşeronlar ve ziyaretçilerin yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemeyi

 • Çalışan ve çalışan temsilcilerine danışmayı ve onların katılımlarını sağlamayı,

 • Müşteri tercihinde lider olma hedefine uygun çalışmayı,

 • Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek hammadde ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,

 • Çalışanlarımızı kalite, çevre ve iş sağlığı & güvenliği konusunda bilgilendirmeyi ve çalışanlarımıza bu konularda etkin ve geniş katılımlı eğitim vermeyi,

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevreye zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemleri alarak, çevresel boyutlarımızı yaşam döngüsü bakış açısı ile değerlendirmeyi ve önleyici bir yaklaşım ile süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek atıkları azaltıcı önlemleri almak başta olmak üzere hammadde ve doğal kaynakları verimli kullanarak çevrenin korunmasını,

 • Satın alma ve tasarım faaliyetlerinde çevresel ve iş güvenliği önceliklerinin belirlenmesini

 • Acil Durum ile ilgili faaliyetleri planlamayı, uygulamayı, kontrol etmeyi ve denetimlerini yapmayı
  Taahhut ederiz.

BARIŞ KAYA

GENEL MÜDÜR