KLUTHE DURANER
   

Kurumsal


POLİTİKAMIZ

  KLUTHE DURANER A.Ş. olarak üretimini yapmış olduğumuz yüzey işlem kimyasalları, özel proses kimyasalları ile metal işleme kimyasallarının depolanması, satışı alanında faaliyet gösteren Türk-Alman Ortaklı şirketimizin kurumsal itibarının korunması ve yükseltilmesi amacıyla kalite anlayışından ödün vermeden hizmet ve ürün kalitemizi arttırmak, yasal mevzuat ve standartlar çerçevesinde çevre ve çalışan sağlığını korumak politikamızdır. Ayrıca KLUTHE DURANER A.Ş. olarak,


 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan bir anlayış içinde, müşteri memnuniyetinin en üst düzeye taşınmasını sağlamayı,

 • Müşteri tercihinde lider olma hedefine uygun çalışmayı,

 • Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,

 • Tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı sistemimizin bir parçası olarak görüp iş birliği içinde çalışmayı,

 • Çalışanlarımızı kalite, çevre ve iş sağlığı & güvenliği konusunda bilgilendirmeyi ve çalışanlarımıza bu konularda eğitim vermeyi,

 • Faaliyetlerimizde çevreye zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemler almayı,

 • Kirliliğin önlenmesi başta olmak üzere doğal kaynak tüketimini azaltarak çevrenin korunmasını,

 • Faaliyetlerimiz kapsamında oluşabilecek çevresel riskleri ve tehlikeleri önceden belirleyebilmek amacıyla yasal mevzuatlara uygun olarak zamanında ve doğru risk analizi yaparak, risklerin değerlendirilmesinin yapılmasını ve bertarafını sağlayarak yaralanma ve sağlık bozulmalarından korunmayı,

 • Kalite, çevre ve iş güvenliği ile ilgili yapılan tüm faaliyetlerde, uyulması gereken yükümlülükler ile yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara ve standartlara uymayı,

 • Acil Durum ile ilgili faaliyetleri planlamayı, uygulamayı, kontrol etmeyi ve denetimlerini yapmayı,

 • Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerimizin ilgili standardların gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesini, belgelendirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, taahhüt ederiz.

BARIŞ KAYA

GENEL MÜDÜR