KLUTHE DURANER
   

Kurumsal
  Şirket kültürümüzün sürekliliği ve başarımızın en önemli yapı taşlarını oluşturan çalışanlarımız için, motivasyon arttırıcı faaliyetlerimiz ile çalışanlarımıza değer vermekte, farkındalığı arttırmaktayız. Yenilikçi yaklaşımımızve problem çözmedeki yeteneğimizi sürekli iyileştirmek ile farkındalık yaratmak, en önemli hedefimizdir.