KLUTHE DURANER
   

Kurumsal


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI

Kluthe Duraner, Minareli Çavuş Bursa OSB Mor Cd. No:4A Nilüfer / Bursa adresinde, Metal Yüzey İşlem ve Temizleme Kimyasalları, Özel Proses Kimyasalları, Metal İşleme Kimyasalları, Endüstriyel Temizlik ve Gıda Temizlik/Hijyen Kimyasalları Tasarımı, Üretimi, İthalatı ve Satışı konularında faaliyet göstermektedir.

Kluthe Duraner faaliyetlerini, faaliyet konusunun gerektirmiş olduğu birincil ve ikincil mevzuat şartlarını yerine getirerek çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi konusunda, doğal kaynakların etkin kullanılarak ve ürün yaşam döngüsü yaklaşımını esas alarak önemli çevre boyutlarının etkilerini en aza indirecek önlemleri alarak gerçekleştirmektedir. Önemli çevre boyutları alıcı ortamlar (hava, su, toprak), komşular, tedarikçiler, firma araçları, nakliye amaçlı gelen araçlar, firma içinde kullanılan elektrikli taşıma araçlarını kapsamaktadır.

Kluthe Duraner hava kirliliği kontrolü kapsamında, yasal mevzuatın gerektirmiş olduğu ölçümler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara yaptırmakta ve mevzuatın belirtmiş olduğu süre zarfında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sonuçları paylaşmaktadır. Ayrıca, firmamızda oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlara gönderilerek bertarafı ettirilmektedir.

Kluthe Duraner iş güvenliği kapsamında mevzuat şartlarının gerektirmiş olduğu ölçümleri yaptırmakta olup, ölçüm sonuçlarını muhafaza etmektedir. Çalışanlarımızın sağlık gözetimleri belirli periyotlarda yaptırılmakta olup, çalışanlarımızda herhangi bir sağlık problem tespit edilmesi durumunda, çalışanlarımız derhal yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilmektedir. İş güvenliği için süreç bazlı tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi mevzuatın gerektirdiği sürelerde yenilenecek şekilde hazırlanmıştır.

Entegre Yönetim Sistemi; işvereni çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, alt işverenleri ve komşuları kapsamaktadır.